1.5.2014 Prodej RPZ 14 s podrobným zaškolením obsluhy