Beck Pulser

BeckGeneratorVARIANTA2 1000x700mm 1

 

Beck generator

Stimulátor růstu rostlin

Zapper 2016 129 1024x683

 strom beck 1024x576

Přístroj generuje obdélníkové bipolární napětí o frekvenci 3,915  Hz jehož velikost se samostatně reguluje na základě požadovaného proudu a vodivosti.

Použití: namažte malým množstvím elektrovodivého gelu pryžové elektrody po celé ploše.

 Přístroj připevněte na neprospívající stromky či větve. Kůra musí být odstraněna. Ideální doba generování signálu je 10-30 min. Nepoužívejte generátor na rostliny, když prší.

Přístroj se ovládá 2 tlačítky NAHORU a DOLU ( up, down).

Jako displej je použit bargraf .

Přístroj zapnete tlačítkem UP (nahoru)  stisknutém po dobu necelé sekundy.

Po zapnutí je nastaven minimální požadovaný proud a bliká první čárka na displeji.

Nastavení požadovaného proudu přidáváte opakovaným stiskem tlačítka UP (nahoru) a zmenšujete opakovaným stiskem tlačítka DN (dolů).

Tím posouváte také čárku na displeji,  která symbolizuje velikost požadovaného proudu viz tabulka 1.

Čárka na displeji vlevo (nejmenší) znamená nejmenší proud,  čárka na displeji vpravo (největší) největší proud.

Tab. 1. Hodnoty jsou v uA (v mikroampérech)

 •   62,5
 •  125
 •  187,5
 •  250
 •  312,5
 •  375
 •  437,5
 •  500
 •  562,5
 •  625
 •  687,5
 •  750
 •  812,5
 •  875
 •  937,5
 • 1000 uA

Při připojení zátěže se  rozsvítí na bargrafu zleva doprava sloupec čar, které ukazují aktuálně odebíraný proud.

Jedna čárka ale neustále bliká a ta symbolizuje požadovaný nastavený proud.

Přístroj postupně pomalu zvedá nebo snižuje napětí po desetinách voltu na elektrodách tak dlouho, než je dosaženo požadovaného proudového odběru.

Regulace pracuje v rozsahu od 3 V do cca 34 V.

Změna  napětí z minima na maximum trvá cca 40 sekund.

Pokud nebude připojena žádná zátěž , tzn. nebude dosaženo minimálního proudu ani při zvednutí napětí na maximum, (po 40 sekundách)  přístroj začne pípat  a na bargrafu začnou poskakovat čárky s mezerami, což je výzva k připojení zátěže.

Pokud i nadále nebude zátěž připojena, přístroj se po 19 sekundách vypne.

Zbývající čas do vypnutí symbolizují postupně mizící poskakující čárky.

Při odběru proudu o velikosti nad 1300 uA je tato hodnota brána jako zkratový proud a výstupní napětí je okamžitě zmenšeno na minimum, od kterého se začne znovu postupně zvyšovat.

Pokud přerušíte odebíraný proud (uvolněním zátěže) , napětí také klesne na minimum jako v případě zkratu elektrod a regulace jede zase od začátku,
tj. z minima nahoru.

Pokud chcete zjistit stav baterie, stiskněte současně obě tlačítka NAHORU a DOLU. Stav napětí baterie je zobrazen tentokrát čárkami zprava.

Tab. 2.  Napětí baterie.

 • 3,35
 • 3,28
 • 3,21
 • 3,14
 • 3,07
 • 3,00
 • 2,93
 • 2,86
 • 2,79
 • 2,72
 • 2,65
 • 2,58
 • 2,51
 • 2,44
 • 2,37
 • 2,30

Při napětí 2,10 V na baterii se přístroj vypne.

Pokud držíte obě tlačítka  2,7 sekundy,  přístroj se vypne.

Vypínání symbolizuje jedna čárka, která přejede zprava do leva včetně zvukové indikace.

Pokud při zapnutí přidržíte i tlačítko VLEVO je při startu zobrazeno číslo verze firmwaru příslušným počtem čárek.

Autor: Josh Smith, Canada

Stimulace růstu rostlin stejnosměrným nebo pulsujícím proudem.

Ve světě je známo mnoho způsobů ovlivnění setby či vlastního vývoje růstu kulturních rostlin pod vlivem pole vysokého napětí, statické elektřiny nebo nízko či vysokofrekvenčních magnetických polí. Jsou ale i jiné, méně náročné, bezpečnější a dosažitelnější způsoby, než hrátky s vysokým napětím nebo silovou elektřinou.

Například přístroj navržený Robertem (Bobem) Beckem, není bez důvodu znám i jako „Plant Growth Stimulator“ stimulátor růstu rostlin. Na tuto funkci zařízení, mnohdy používaného k alternativní léčbě, se neprávem pozapomnělo. Při správném použití totiž produkované pulsující mikroproudy ve skutečnosti úspěšně potlačují četné choroby rostlin, jako jsou plísně a virózy, tedy zhoubné výrůstky nebo rakoviny vyvolávané viry. A nejen to. Přístroj vybavený vhodnými elektrodami poslouží rovněž skvěle při sterilizaci půdy připravované pro výsev. Zde hrají roli použité elektrody, z nichž by v tomto případě měla být nejméně jedna měděná, ať už ve formě desky nebo silného měděného drátu, nemalou roli. Elektrickými mikroproudy uvolňovaná měď se výrazně podílí na ochraně půdy před plísněmi.
S úspěchem se mimochodem setkalo i pěstování rostlin v uzemněných květináčích, i zde vzniká slabý elektrický proud příznivě ovlivňující vývoj rostlin rostoucích v prostředí bez přirozeného kontaktu se zemí. I zde je přirozeně využita měď.

Od běžného využití stejnosměrného proudu se Beckova metoda liší tím, že se jeho polarita pravidelně mění v šetrném a už samo o sobě stimulujícím rytmu o kmitočtu okolo 3-4 Hz. Uvedený postup v podstatě brání ve spuštění elektrolýzy, zatím co se v těsném okolí elektrod ve vlhké půdě tvoří po téměř nepostižitelné době opět zanikající hydroxylové radikály působící na patogeny nebo spory doslova jako atomová bomba. To je také důvod, proč se kovové elektrody při pokusné léčbě zvířat nebo lidí Beckovou metodou nepřikládají přímo na pokožku, která je před těmito vlivy chráněná bavlněnou nebo jinou vhodnou látkou nasáklou ve vodivém solném roztoku. Pro elektrody při léčbě lidí Beckovým generátorem jsou nejvhodnější elektrody z nekovového materiálu, například z vodivé pryže. Tato starost u využití v půdě odpadá, ale na dužinatých částech rostlin by mělo být postupováno stejně, jako u savců. Tedy pokud budete přikládat elektrody na např. kmen mladého stromku, je nutné použít buď pryž, nebo kovové elektrody obalit solným roztokem navlhčenou látkou.

Při tom všem je důležité vědět, že všechno kolem nás je vlastně jen věčný tanec, víření a prolínání. Některé z drobných vírů nesoucích energii už jsme rozpoznali a pojmenovali jako „částice“. Jednou z nich je „elektron“. Zdá se, že jeho objevení se a opětovné zmizení ze scény hraje jednu z podstatných rolí v tom, co jsme si, možná nemoudře, podělili do oborů elektřina, jaderná fyzika a chemie. Protože všechno, a tedy i látková výměna v buňkách našich těl, závisí na neustálé snaze systému po dosažení rovnováhy. Přitom „převaha“ na jednu stranu se může jevit jako kypící zdraví, zatím co je-li tomu naopak a miska váhy se skloní na opačné straně, jsme prostě „nemocní“. Jak dosáhnout toho, aby tyto výkyvy, způsobené nedostatkem elektronové aktivity v těle, po nichž následují výpadky chemie metabolizmu, byly co nejmenší? Je možné dodat organizmu energii přímo, nebo jen cestou složitých chemických reakcí, na jejichž konci opět není nic jiného, než energie elektronů?

Postupy Boba Becka, a mnozí vědí, že nevymyslel jen přístroj stimulující rostlinný růst, nelze vidět jen jako snahy o léčení živých bytostí odstraněním parazitů, které je sužují a omezují ve vývoji. Možná je za tím vším mnohem více, než si dnes chceme připustit nebo si už jen představit. Protože v podstatě jsme také z velké části rostlinami, ať už si to uvědomujeme nebo ne.

Pojďme se pokusit rozkvést.

Korespondenční adresa, reklamace

Z-Technology s.r.o.

P.O.Box 33, Praha 517, 155 21

Při záruční opravě (24 měsíců od koupě)  zašlete kopii dokladu o úhradě.

Fakturační adresa

Z-Technology s.r.o.,

Severovýchodní II 1455/43, 141 00 Praha 4

Technické pracoviště: Praha 5 - Zličín

Tel.: +420 727 917 670,
E-mail: zapper@zapper.cz