Kde je pravda?

Kde je pravda?

V této sekci budeme zveřejňovat zajímavé zprávy a osobní příběhy lidí, kteří se nebojí popsat své zkušenosti. Těšte se, bude to velmi zajímavé čtení a sledování!

Dost bylo lží!

Základním poznatkem Dr. Clarkové, která ve svých knihách popsala zapping a další skvělé metody léčby nemocí, je poznatek, že lidé jsou často napadeni parazity. Tyto poznatky potvrzuje také velké množství detoxikačních poradců v ČR i SR. Ne ale všichni. Jistí poradci stále poslouchají své "vůdce" kteří jim podsouvají ničím neověřené a nesmyslné myšlenky, které v praxi nefungují.

Oficiální místa se k výskytu parazitů u lidí v ČR a SR nevyjadřují nebo s jistou hysterií poukazují na šarlatánstí a placebo efekty.

Jaká je tedy skutečnost? Je vůbec možné, aby v dnešní době byli tzv. civilizovaní lidé napadeni parazity?

Udělejte si názor sami.

Stav dirofilariozy a malarie na Slovensku z pohladu parazitologov.

Dirofilariozou psov sa zaobera vedecky hlavne MVDr. Martina Miterpakova na Parazitologickom ustave SAV v Kosiciach. Ma o tom peknu webstranku http://dirofilarioza.webnode.sk/. Odkazy na vysledky vyskumov su tu http://dirofilarioza.webnode.sk/precitajte-si/ . Je tam aj Ondriskova studia o pacientke z Komarna.

Citujem Miterpakovu:

"Zatiaľ sa na Slovensku vyskytli len dva prípady tohto ochorenia u ľudí, jeden bol diagnostikovaný v roku 2007 a druhý v tomto roku. Alarmujúce však je, že pri prvom rozsiahlom výskume sme zistili výskyt týchto parazitov až u 35 percent psov, vyšetrených na Podunajskej a Východoslovenskej nížine. Následne sme zistili, že až 50 percent psov služobných plemien má tohto parazita,"


(z clanku http://www.sav.sk/?lang=sk&charset=&doc=services-news&news_no=2284)

Dobry odborny material o pripade ludskej dirofilariozy (repens) muza z Malaciek je spracovany autorskou skupinou pod Jalilim http://www.fmed.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ustavy/parazitologia/Jalili....pdf .

A jak je to v ČR?

 

 

(JALILI, Nasir, Gustáv ČATÁR, Andrea TÓTHOVÁ, Attila GÁNYOVICS a František Anton KRŠEK) Malária na Slovensku: minulosť, súčasnosť, budúcnosť Vzhľadom k tomu, že malária je ešte stále vážnym zdravotníckym problémom vo viac ako 90 krajinách sveta a ohrozuje viac ako 40 % svetovej populácie, autori spracovali túto problematiku z historického a súčasného hľadiska v podmienkach Slovenska. Na Slovensku maláriu poznáme skor ako exotickú a importovanú nákazu z endemických krajín. Dnes si už málokto spomenie, že malária sa vyskytovala na Slovensku ako závažný zdravotnícky problém prakticky až do jej eradikácie. Vzhľadom na výskyt 5 druhov komárov rodu Anopheles i v podmienkach Slovenska a vzhľadom na možnosť importovania povodcov malárie asymptotickými nosičmi (imigranti z endemických krajín) treba počítať s možnosťou autochtónneho výskytu ochorenia aj v našich podmienkach.

filarióza v Európe :

 

 


LARVÁLNÍ TOXOKARÓZA ČLOVĚKA

RNDr. František Ondriska, PhD.1, MUDr. Miroslav Mikulecký, CSc. , Mikrobiologické laboratórium, Bratislava Klinika infektológie a geografickej medicíny, Bratislava

Autoři v článku prezentují problematiku larvální toxokarózy u člověka.

Pozornost věnují patologickým účinkům migrujících larev. Larvální toxokaróza je způsobená migrací larev škrkavky psí nebo kočičí – Toxocara canisalebo To­xocara cati, případně i jinými druhy zvířecích škrkavek v lidskému organismu. Onemocnění je rozšířené po celém světě. Vysoká promořenost psů a koček toxokarami , u nás je to 40-80%, a úzký kontakt těchto zvířat s člověkem, je předpokladem pro frekventovaný výskyt i u lidí. Klinicky se onemocnění prezentuje ve dvou formách, jako VLM- larva migrans viceralis, generalizované onemocnění s postižením různých orgánů, a OLM – larva migrans ocularis – oční forma.

VLM se vyskytuje především u dětí, které si hrají v písku a sypké půdě, a ty mohou být kontaminovány výkaly psů a koček. Toto prostředí je vhodné i pro dozrávání vajíček a jejich konzervaci na několik měsíců až roků.

OLM postihuje spíše starší osoby. 

Původci onemocnění 

T. canis žije ve střevech psů a psovitých šelem. 

T. cati – ve střevech koček a kočkovitých šelem 

Samci měří 8–10 cm, samice až 18 cm. Samice vyloučí do střeva hostitele denně až 200 tisíc vajíček o velikosti 70 - 90 μm. Larva se ve vajíčku vyvíjí 14–21 dní, v půdě přežije až dva roky. Biologický cyklus Definitivní hostitel - pes domácí, se infikuje orální cestou z vnějšího prostředí. Infekční larvy uvolněné z vají­ček pronikají ze střeva do krevního oběhu. Odsud se vracejí do střeva, kde pohlavně dospívají. Takový kompletní vývoj, podobně jako u lidské škrkavky, Ascaris lumbricoides, probíhá u štěňat do 3 měsíců. U starších psů zůstávají v játrech, plicích, mozku, svalech, ledvinách, lymfatických uzlinách a dalších orgánech, kde se opouzdří. U gravidních fen se larvy aktivují a pronikají transplacentárně do plodu, kde se rychle vyvíjejí. Štěňata se tedy rodí už nakažená. Štěňata se mohou nakazit i při sání mléka larvami feny. Tyto larvy pohlavně dospívají. V příležitostném hos­titeli, včetně člověka, probíhá neúplný vývojový cyk­lus. Uvolněné larvy z vajíček migrují do různých tkání, kde se zacystují. Epidemiologie Člověk se nakazí pozřením zralých vajíček obsahujících infekční larvu. V žaludku se z vajíček uvolňují a krevní cestou se dostávají do plic a dalších orgánů, včetně jater, srdce, mozku, svalů a oka. Oko může být nezvratně poškozené.

Významným zdrojem nákazy je i půda v rodinných zahrádkách, která bývá kontaminována fe­káliemi psů a koček. Vajíčka se do člověka mohou dostat spolu s nedostatečně očištěnou zeleninou.  Člověk se může nakazit i larvami štěňat. Štěňata vylučují larvy fekáliemi a bývají promořena prakticky všechna. Dospělí psi už jen cca z 15 %. Fenky jsou stálým zdrojem nákazy i při opakovaných vrzích. Jsou známy infekce po požití nedostatečně grilovaných zajíců, jehněčího, apod. U člověka larvy procházejí tkáněmi pomocí proteolytických enzymů, přičemž způsobují jejich mechanické poškození. V místě průchodu larvy vznikají hemoragie, záněty a nekrotické změny. Později se tvoří granulomy obsahující eozinofily, lymfocyty, polynukleáry, epiteloidní a mnohojaderné buňky. V tkáních může larva přežívat i několik let. Larva může při migraci proniknout i do oka, pravděpodobně krevní cestou, nebo z mozku podél očního nervu. Bývá napadeno jen jedno oko. 

Prevalence, klinické projevy. Přítomnost lariev T.c. vyvolává tvorbu specifických protilátek, stav, nazývaný séroprevalence. Z tohoto hlediska je toxokaróza zřejmě nejčastější parazitární nákazou u nás. Na Slovensku, v Česku a v Rakousku přibývá hlášení o infekcích toxokarou, zřejmě díky zlepšování diagnostiky. Jde tedy pravděpodobně o vynořování ledovce o neznámém objemu. Skutečná prevalence lidské toxokarózy tedy není známa ani u nás, ani ve světě. Při souběžné bolesti břicha, kašli a bolesti hlavy by měl pediatr pomýšlet na možnost i této infekce, zvláště, chová –li rodina domácí zvíře. Při viscerální formě a čerstvé infekci nastupuje první fáze, nevolnost, nechutenství, teplota, nauzea, bolesti břicha, svalů a úponů. Pokud se v této fázi infekce neléčí, nastupuje druhá fáze, kožní vyrážky, svědění, sípavý kašel, arytmie nebotachykardie, astmatické obtíže, meningitida, myelitida. Mohou být zjištěny plicní infiltráty, hepatomegalie, zvětšené lymfatické uzliny. Některé symptomy mohou dominovat.

Diagnostika : zjišťuje se počet eozinofilů v periferní krvi, a provádí se sérologická diagnóza metodou Elisa. Hranice urgentnosti se udává 10 000 eosinofilů na mm3 krve. Sérologické testy mohou být velmi důležité při diferenciaci toxokarózy od jiných etiologií, ale i od tumoru, retinoblastomu aj. V CNS se léze zjišťují pomocí magnetické rezonance. Léčba: Názory se různí. Používají se deriváty benzimidazolu, zvláště albendazol , mebendazol, nebo alternativnědietylkarbamazin. Mnohým případům lze zabránit důsledným dodržováním preventivních opatření.

Doplňující údaje od MUDr. Ivany Pekárkové, oddělení neurologie nemocnice Benešov, a MUDr. Miloslava Fraňka, 3. LF UK Praha Toxokaróza je nejrozšířenější zoonóza. Kontaminace půdy jejími vajíčky je běžná. V Praze byla vajíčka toxokar nalezena ve 20 % městských parků. Rezervoárovým hostitelem mohou být i hlodavci. Paní doktorka doplňuje možné symptomy:pneumonie, dušnost, ileus, anémie, osteopatie, pruritus, epileptické křeče a záchvaty, poruchy řeči a poruchy rovnováhy, v případě OLM chorioretinitidas krvácením. U oční formy může eozinofilie chybět! Toxocary si během evoluce vyvinuly způsob, jak se vyhnout imunitní odpovědi hostitele. Produkují asi 50 druhů látek, které secernují na svůj povrch, tímto ,,obalem“ biochemicky zabrání imunitní reakci hostitele. Komentář HB: Slýchám názor, že parazity k životu potřebujeme, a že se zdravý organismus dokáže s parazity vyrovnat. Závěry obou lékařů tuto hypotézu vyvrací.

Shora uvedený příběh ukazuje, jak snadno se můžeme nakazit. Pes může mít zárodky parazitů ve svých slinách. Mělo by to pro nás všechny být dostatečným varováním, abychom se chovali zodpovědněji při kontaktu s našimi domácími mazlíčky. Co se týče léčby, u OLM nebo mozkových cyst bych raději kombinovalaalbendazol s dietylkarbamazinem, vzhledem k nízké vstřebatelnosti mebendazolu a albendazolu do krve. Jen tak bych zajistila pravděpodobnější průnik účinné látky až do periferního orgánu. 


 

Už máme plasmový generátor a zjišťujeme, že jste v mnohém měla pravdu. Zatím jsem osobně, ale zjistil málo. Máme ho ani ne týden.

Jeden příběh z čekárny.

A tak jsem opět o Vás paní Bláhová zaslechl nějaké útoky v jedné čekárně u lékaře na základě časopisu Regena. Nechal jsem trialog domluvit a potom jsem se zeptal té jedné paní, jak chodí k lékaři dlouho se svým problémem. Byla to původním povoláním zdravotní sestra. Sdělila mi, že více než 10 let. Zeptal jsem se: “A co Vás trápí”? “Ale pořád mne bolí břicho, žaludek, játra, žlučník, klouby, hlava...... pořád něco”. “Kolik máte doma zvířat”? - zeptal jsem se už s určitou jistotou. 3 psy a 1 kočku, odpověděla paní. A bydlíte v v rodinném domku někde blízko vody, odpověděl jsem. Jak to víte? – odpověděla paní. Řekl jsem jí: “Umíte si představit, že by jste ve svém věku (cca 60 let) byla zdravá? Ne, už skoro neumím - odpověděla paní. Před chvílí jsem od Vás slyšel kritiku na paní Bláhovou z Brna, kterou jste převzala od lékaře, který Vás léčí jinde. Kolikrát odčervujete psy ?, zeptal jsem se. 4 x za rok, odpověděla paní. Jak to děláte?- zeptal jsem se. Dám jim do žrádla prášek od veterináře, odpověděla paní. Jak víte, že jsou odčerveni? No, dala jsem jim prášek a bobek kontroluje veterinář, ale skoro pokaždé něco najde. Co, když jsou na ten prášek parazité resistentní – odolní? Posledně to veterinář také říkal a tak jsme ho změnili a psi už jsou v pořádku a kočka také. A nyní jsem paní položil korunní – nejdůležitější otázku. Kolikrát za rok se odčervujete Vy osobně ? No dovolte, copak si myslíte, že mám parazity?! No, jedna veterinářka se nemohla zbavit parazitů u ovcí, nakonec zjistila, že zdrojem je ona sama – odpověděl jsem. Já jsem si to přiznával nerad a měl jsem 5 druhů najednou a to si pravidelně myji ruce a dodržuji celkem dost důslednou hygienu. Ihned si paní odsedla ode mne kousek dál. Stolici mi vyšetřovali, alespoň 10 x a nikdy nic nenašli – řekla paní. Kde Vám to dělali? No přece v Krajské nemocnici, odpověděla paní. Kolikrát byli nemocní Ti Vaši psi? Ani jednou odpověděla paní hrdě. No vidíte, my jsme také ani jednou nebyli nemocní a to od doby, co jsme zatočili s parazity v celé své rodině, včetně mne. A to máme bydlení srovnatelné s I. kategorií. Nestydím se za to, přiznat si, že jsem je měl a zatočil jsem s nimi. Ale určitě bych se styděl je mít a nic neudělat. Vždyť můžete svou stolici dát veterinářovi, on nepozná, jest-li je to od psa nebo od Vás, ale vyšetření budete znát do hodiny a standardním způsobem. Do hodiny budete inkognito vědět jak na tom skutečně jste právě Vy a nikdo nemusí nic vědět. Asi po měsíci jsme se potkali na ulici. Pozdravil jsem paní a paní mne hned poznala. To jsem ráda, že Vás vidím. Moc, moc Vám děkuju. Nemohla jsem tomu uvěřit. Kam se s parazity na mne hrabou moji psi. Doktor mi Vermox nechtěl předepsat, že všechna vyšetření byla negativní, ale dupla jsem si, že to chci zkusit a basta, jinak jdu jinam. Tak to nakonec s brbláním napsal. Mám dnes pocit, jako by mi bylo o 10 let méně. Neptejte se, co všechno ze mne vylezlo. Nechcete si někde sednout na kafe. Tak jsme si sedli v blízké restauraci a paní mi vypravovala a vypravovala a vypravovala a já jsem si duchu vzpomínal na svůj příběh a jak jsou ty příběhy podobné. Před koncem jsem se jí zeptal a jak se díváte na paní Bláhovou z Brna a na její práci? Víte, co všechno musela překonat a proti čemu všemu musela jít? A to nevím, jest-li už to dělala v totalitě nebo až po totalitě, ale totalita v parazitologii je v lékařství pro peníze dodnes. Ve středověku by ji upálili, dnes se “upalování” dělá jen jiným způsobem, ale princip je stejný. A boj s větrnými mlýny je někdy těžký, ale někdy stačí sebrat vítr z plachet. Chudák, paní ta si asi vytrpěla své. Moc mne mrzí, co jsem řekla, ale komu mám věřit, když ne svému lékaři. No, při vší úctě k Vám bych míru důvěry omezil a občas zkontroloval. Jak jste poznala, peníze pro někoho jsou více než Vaše zdraví. Také jsem se v prvním okamžiku styděl přiznat, že mám parazity, no přeci, kde bych to chytl. A měl jsem parazity, ale dokázal jsem to překonat, protože nepřiznat si pravdu, je stejné jako jít hlavou proti zdi nebo se domnívat, že při skoku do propasti se cestou naučím létat. V prvním případě je to na bouli, v druhém na smrt. Obojí je ale špatně. 

S pozdravem .......

 


2012 malarie recko mf 11042013

Korespondenční adresa, reklamace

Z-Technology s.r.o.

P.O.Box 33, Praha 517, 155 21

Při záruční opravě (24 měsíců od koupě)  zašlete kopii dokladu o úhradě.

Fakturační adresa

Z-Technology s.r.o.,

Severovýchodní II 1455/43, 141 00 Praha 4

Technické pracoviště: Praha 5 - Zličín

Tel.: +420 727 917 670,
E-mail: zapper@zapper.cz