Nikola TESLA

tesla 1(10.7.1856 - 7.1.1943) Tento génius ukázal lidstvu možnosti praktického využití elektřiny a bez něho by náš svět vypadal pravděpodobně jinak. Tento člověk jako první prakticky uplatňoval působení vysokofrekvenčních proudů na ničení mikroorganismů v lidském těle. Při práci ve své laboratoři se každý večer připojoval na zařízení, kterým pročišťoval své tělo a používal k tomu právě vysoké frekvence o kterých byl přesvědčen, že jsou schopny ničit vše, co nezvládne imunitní systém. Jeho teorie podložené pečlivými výpočty se téměř vždy v praxi potvrdily. Pan Tesla byl schopen vypočítat např. rychlost a sílu vibrací pro rozkmitání ocelových konstrukcí vysokých domů. Prakticky se o to pokusil dle dochovaných záznamů dvakrát a při prvním pokusu jím vyrobený přenosný generátor musel po několika minutách působení okamžitě zničit, neboť docházelo k silným otřesům celého domu.

Princip tohoto generátoru je podobný jako princip působení Zapperu – důležité je najít frekvenci, na které je mikroorganismus „naladěn“ a tuto frekvenci potom použít proti němu. Dojde k postupnému zvyšování vibrací mikroorganismu a po uřčitém časovém úseku dojde k jeho úplnému zničení (prasknutí). Pan Nikola Tesla byl géniem, který lidstvu daroval nespočetné množství vynálezů, které se do dnešní doby používají v téměř nezměněné formě.