Laboratoř - gks 100

Koloidní nanostříbro z GKS 100 o koncentraci cca. 10 ppm. a jeho laboratorně ověřená účinnost na prokázané fekální mikroorganismy – termotolerantní koliformní bakterie a intestinální enterokoky.

Pokus byl prováděn ve dnech 13-16 června 2008 v laboratoři, akteditované Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod č. 1234 podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Jako pokusné médium byla použita kontaminovaná voda koliformními bakteriemi a intestinálními enterokoky – velmi odolnými mikroorganismy. Vzorky byly kultivovány po dobu tří dnů při konstantních teplotách 22 a 36 °C ve sterilním prostředí, aby nedocházelo ke kontaminaci běžně se vyskytujících bakterií a sporů plísní z okolního vzduchu. Teplota 22 °C reprezentuje běžnou pokojovou teplotu, teplota 36°C zase teplotu lidského těla. Z výsledkového grafu je patrné, že počet mikroorganismů ve vzorku (36°C), který byl neošteřený naším koloidním nanostříbrem byl oproti dalším, ošetřeným vzorkům více než dvacetkrát vyšší.

Tento pokus jednoznačně potvrzuje vyjímečné antibakteriální účinky našeho nanostříbra které je vyráběno generátorem GKS 100.

Na protokolech si všimněte, že koloid byl testován 18 dní po jeho výrobě.

Protokol o zkouškách si můžete prohlédnout zde:

Protokol 1, Protokol 2

 


graff 1

Záměrně jsme zvolili pravdivější a náročnější test. Většina podobných testů se prezentuje zakápnutím již kultivovaných mikroorganismů koncentrovaným koloidním stříbrem a následným „úžasným“ výsledkem o zničení celé kultivace.

Naše společnost nechce nikoho ohromovat podobnými nesmyslnými pokusy.

Korespondenční adresa, reklamace

Z-Technology s.r.o.

P.O.Box 33, Praha 517, 155 21

Při záruční opravě (24 měsíců od koupě)  zašlete kopii dokladu o úhradě.

Fakturační adresa

Z-Technology s.r.o.,

Severovýchodní II 1455/43, 141 00 Praha 4

Technické pracoviště: Praha 5 - Zličín

Tel.: +420 727 917 670,
E-mail: zapper@zapper.cz